Contact us
+7 495 727 35 00
Moscow region, Mytishchy, Pirogovo village, Sovkhoznaya street 2A
Public Transport Route to "Stantsiya Pirogovo" bus stop:
Take subway to Medvedkovo station, then buses 314, 166, 509, 581
OR
Take suburban train to Mytyshi station, then buses 314, 26, 23

Build the route Print the route